Banner
 

Megnyert pályázataink

 NTP-TV-15-0094 Életvitel

                            Technika

A XII. konferenciáról PDF Nyomtat Email
Írta: Velner András   
2011 május 08., vasárnap 09:52

A Technikatanárok XV. Országos Konferenciája

Szigetszentmiklós, 2010. október 15-16.

Ez alkalommal a Technikatanárok Országos Egyesületet jubileumi konferenciát szervezett, hiszen itt tudta közösségünk, az egyesületi alapítás huszadik évfordulóját ünnepelni.

Ennek jegyében került sor október 15-én, 13.00 órakor az ünnepi közgyűlésre és jubileumi megnyitóra, melynek két fontos epizódja, vendégeink köszöntése és a Technikai Nevelésért Emlékplakettek átadása volt. A helyszín a Szigetszentmiklósi Gastland Hotel legnagyobb konferencia terme, amelyet a már délelőtt érkezett kollégáink készítettek fel a konferencia témájára, ill. az ünnepi körülményekre.

Vendégeink között köszönthettük Nagy László főigazgató urat, aki a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési intézet vezetője, valamint Szabó Bálint Urat, aki a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara szakképzési referense. Ezen ünnepi megnyitón fejezhettük ki irányukba, hogy egyesületünk stratégia partnernek tekinti az általuk képviselt szervezeteket, hiszen együtt lényegesen jobb, talán javuló körülmények között tehetünk a technikai nevelésért. A díszvendégek sorába vártuk az oktatásirányítás vezető képviselőjét, ahogy a konferencia szervezés folyamán ezt egyeztethettük vele, Dr. Glovicky Zoltán oktatásért felelős helyettes államtitkár urat, aki sajnos a délelőtt folyamán mentette ki magát a személyes képviselet alól, - üdvözletét megküldve a jelenlévőknek. Távolmaradásának oka egy rendkívüli kormányülés volt, melyen a kormány a második rendkívüli gazdasági akcióintézkedésekről hozott döntést. A megnyitón immár hetedik alkalommal tüntethette ki közösségünk a Technikai Nevelésért Emlékplakettel az erre méltó, közösségi javaslatokkal választott tanártársainkat. Kitüntetést vehetett át Kálmán Györgyné, Kovács Sándorné, Somogyváriné Pajzs Klára és Dr. Keresztesi Miklós kollégánk. Évtizedes szolgálatuk tette őket méltóvá a szakmai kitüntetésre, kiadványunkban olvasható a kitüntetettek életművének rövid méltatása.

A konferencia két órakor munkával folytatódott. Miután megismerhettük helyettes államtitkár úr üdvözlő és magát kimentő gondolatait, Szabó Bálint előadását hallhattuk és nézhettük versenyképes gazdaságról és versenyképes szakképzésről. Az előadó friss és aktuális, ill. a közeljövőben alapjaiban reformált szakképzési rendszerrel, képzési statisztikákkal, tényekkel ismertette meg a hallgatóságot. Nagy László főigazgató úr a szakképzés világának új modulrendszerét, a szakképzéscsoportokat ismertette. Dr. Kiss Sándor tanár úr, a TOE alapító tagja tartotta ezután előadását: Változó világ – Csak a technika? címmel. Az előadás izgalmas párhuzamokat mutatott be épített és természeti környezetünk világából,  valamint új megvilágításaival adott muníciót a hallgatóságnak néhány tananyagelem újragondolásához.  Még vendégeink jelenlétében hangzott el Velner András előadása, aki:  Tantárgyunk, a technikai nevelés és műszaki kultúra, mint a gazdaság egyik feltételrendszere címmel gyűjtött csokorba tantárgyi értékeket, és mutatta be a szakképzéshez (közép- és felső szinten is) vezető alapozó pedagógiai munkát.

Előadónk volt Prof. Dr. Szunyogh Gábor főiskolai tanár, muzeológus a magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum munkatársa, aki a múzeumpedagógia világába kalauzolt bennünket Építsünk papírlokomobilt címmel.  Előadásával és az ajándékhajtogató füzettel mindannyiunk hálás köszönetét érdemelt ki a professzor úr, aki a múzeum és egyesületünk kapcsolatépítésért is sokat tehet, hiszen hagyománya van közös céljainknak. Az kisiskolások technikai neveléséről Török Márton Ibolya tanárnő előadásában hallhattunk és itt vizsgálhatta, tapasztalhatta meg a hallgatóság az alsó tagozat fejlesztő munkadarab kollekciót. Hám László és Faragó Gábor Kreatív tevékenység címmel mutattak be könyveket és modell egységcsomagokat, mely az alkotótevékenységnek, népművészetnek, díszítő, tárgyépítő kreativitásnak volt jó példája. Az építőcsomagok egyébként sok-sok kollégának szereztek boldog pillanatokat, gyermeki-, diákos örömöt  az előadások szünetében és az este folyamán is. Vacsora előtt került még sor a tisztújító közgyűlés előkészítésére, és egy rövid elnöki beszámolóra az elmúlt három évi munkáról. A közgyűlés Kálmán Györgyné vezetésével Választási Bizottságot hozott létre a másnapi jelöltállítási munkához. Vacsora után a konferencia résztvevői teljes létszámban vettek rész egy már kötetlen szakmai fórumon, ahol az elmúlt húsz év emlékei és aktuális gondjaink adták az éjszakába nyúló beszélgetés témáit.

Másnap, reggeli után, pontban kilenc órakor kezdődött a munka. Első előadónk Dr. Koreczné Kazinczi Ilona volt, a Nemzeti Tankönyvkiadó vezető szerkesztője, aki: A finom-motorikus mozgásfejlesztés lehetőségei-t, az új tankönyvcsalád illusztratív példáin keresztül is ismertette. Az előadást követő négy csoportfoglalkozás szakmai élményekkel, a tankönyvcsalád modellválasztékának néhány elemével gazdagította résztvevőit. Az egyes csoportokat a kiadó tankönyvszerzői gyűjtötték maguk köré.  A Műszaki Kiadó tankönyvszerzője, Szalainé Sinkovics Ágnes: A technika tantárgy lehetőségei a változó világban – Játszva tanítani címmel tartott előadást. Kundermann Róbert tanár úr előadása illusztratív és gyakorlati példákkal szólt: Szerelőkészlet Winkler alkatrészekből, a közlőművek témakör tanításához címmel. Gazdasági-vállalkozási-pénzügyi ismeretek oktatása egy iskolai büfé működtetése címmel tartott előadást Kékes Szabó Andrea tanárnő.

A 2010-es év szaktárgyi versenyinek eredményeit, tapasztalatait három kollégánk mutatta be, ők: Pintér Györgyike, Vesztróczy László (Életvitel Szaktárgyi Verseny Országos Döntő, Zalaegerszeg) és Jámbor Attila (Technika Verseny Országos Döntő, Pécs) voltak. Vesztróczy tanár úr versenyértékelő diasorában, helytörténeti kutatással, mérnök alkotókkal is megismertette hallgatóságát. Fontos és hasznos eseménye volt a konferenciának Tóth Sándor tanár úr, az egyesületi honlapot bemutató előadása, mely éppen annak interaktivitására, közös tartalomfejlesztésre hívta, képezte hallgatóságát. Tagintézményvezető úr honlapépítő munkáját egész közösségünk hálával hasznosítja.

Tisztújító közgyűlésre és az új elnökség megválasztására került sor a választási Bizottság szervezésében a délelőtt folyamán. A közgyűlés hét elnökségi tagot, két póttagot választott az egyesületi rendnek megfelelően. Elnökségi tag lett a következő hároméves ciklusra: Kercsó Zsuzsanna, Ráczné Váradi Éva, Sulák Istvánné, Jámbor Attila, Dr. Kiss Sándor, Tóth Sándor, és Velner András, valamint elnökségi póttag lett: Somogyváriné Pajzs Klára és Seres János kollégánk. Az elnökség rövid tanácskozáson választotta tagjai közül titkárnak Ráczné Váradi Évát és elnöknek Velner Andrást.

Az elnök vezetőtársai nevében is megköszönte a bizalmat, a közgyűlés még tagsági ügyekkel, a tanévre szóló programokkal és módszertani kiadványával foglalkozott. A konferencia záró rendezvényén dönthettünk a következő helyszínről, a tartalmas és kimerítő két nap után ismét kétnapos konferenciában gondolkodva, Siófoki helyszínt választva, köszönhettük meg a Szigetszentmiklósi konferencia szervező munkáját Ráczné Váradi Éva titkár asszonynak.