Címlap A Technikai nevelésért Kitüntetettek 2014-
Banner
 

Megnyert pályázataink

 NTP-TV-15-0094 Életvitel

                            Technika

Kitüntetettek2 PDF Nyomtat Email

 Technikai Nevelésért kitüntetettek 2014-

2014

 2015

2016 

2017 

 2018

2019

 

 

 

 

   Vissza a Kitüntetettek 2004-2013 oldalra 


 

 2014 

 

dr Bajsz István 1961-ben szerzett mezőgazdasági gépészmérnöki oklevelet a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gépészmérnöki Karán. A Szombathelyi Tanárképző főiskola Technika tanszékének alapítója 1983-ban. Technikatanár generációk sora kerül ki oktató-nevelő munkájának eredményét hordozva 2005 januárjáig tanszékéről, ekkor vonul ugyanis nyugállományba. Rendkívüli hivatásszeretetét, szakmai munkásságát, diákjainak anekdotikus emlékezete mellett 11 főiskolai jegyzet és tanulmányi segédlet, a géprendszertan tantárgy 15 tematikus füzete, közel 20 szakmai cikk és kutatási jelentés, ill. szakmai előadások sora őriz. alt

Bodnár Tiborné a tiszaújvárosi (akkor még leninvárosi) 106-os Szakmunkásképző Intézet kollégiumában kezdett nevelőtanárként. 1984-től  Széchenyi István Általános Iskolában dolgozik. A nyolcvanas évek közepétől a város és körzete munkaközösség vezetője, 2001-től megyei technika szaktanácsadó. A tehetséggondozás elkötelezettje. 2002-ben a TOE az évi konferenciájának házigazdája, egyik szervezője volt Tiszaújvárosban. 2007-2010 között a TOE elnökségi tagja volt. Számos képzésen vett részt a szakmai fejlődése érdekében. A tanfolyamokon, rendezvényeken, konferenciákon való aktív részvétele segítette abban is, hogy a technika és az életvitel versenyeken országos eredményeket érhessen el a tanítványaival. A teljesség igénye nélkül:

XIII. Országos Technika Verseny, Székesfehérvár: Egyéni elméleti kategóriában: V. helyezés, csapatban: I. helyezés.

Országos Életvitel és gyakorlati Ismeretek Verseny, Budapest: Egyéni: I. és III. helyezés, csapatban: II. helyezés

XIV. Országos Technika Verseny, Kecskemét: Egyéni: VI. helyezés, csapatban: III. helyezés

Bátran állíthatjuk, hogy a technika tárgy presztízsét nagymértékben növelte kiváló módszertani kultúrájával, gyermekszeretetével és következetes munkájával.

 

alt
Karsai Zsuzsanna 1981-ben szerzett gépész - műszaki tanári diplomát. 1985-ben már kerületi munkaközösség vezető, 1991-től a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium technika szakos vezető tanára. Technika vezetőtanárként évek óta tart foglakozásokat, előadásokat a Fővárosi Technikatanárok munkaközösségének. Tankönyvszerző. A tanulmányi versenyek budapesti fordulójának szervezője immár 10 éve. alt

Palkó-Kercsó Zsuzsanna 1994-ben szerzett matematika – technika szakos általános iskolai tanári oklevelet Szombathelyen. Az elmúlt évtizedekben több szakmai továbbképzésben, diplomaszerzésben és a tantárgyunkat gyarapító szakanyagok készítésében vett részt. Számos mennyi versenyeredmény igazolja a tanárnő felkészítő munkáját, a technika és életvitel versenyeken, közlekedési versenyeken, energiatakarékossági versenyeken és a Luca–napi fonalfűrészelés versenyeken is szép eredményekkel szerepeltek diákjai.

Szakmai sikereit és pedagógia munkáját 2002-ben a „Kulturált közlekedésért” díjjal ismerte el az ORFK, míg 2003-ban „Pro Talento” díjjal jutalmazta a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet. 

alt

 

2015                                                                                                                                    Vissza

 

Félix József 1966-ban szerzett oklevelet Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán, matematika-fizika-műszaki ismeretek szakon. A 2. Számú Általános Iskolában /Békéscsaba/ 38 évet tanított. 
Tanítványai a technikusok megyei és országos versenyein több alkalommal szerepeltek eredményesen, 1980-ban Szegeden országos 2. helyezést értek el.
1980-as években sikerült olyan szaktantermet kialakítania, mely felszereltségében, küllemében példaként szolgált. Továbbképzéseknek, szaktárgyi versenyeknek rendszeresen adott otthont. Más megyék munkaközösségei, valamint a 
Juhász Gyula Tanárképző Főiskola végzős technika szakos hallgatói tapasztalatcsere látogatás céljából jártak iskolájában. 

Alkotó közösség tagjaként részese volt számos szemléltető eszköz, munkatankönyv és tanterv fejlesztésének.
1996-ban az Életvitel-Technika-Háztartástan tankönyvek lektorálását végezte.
1990-2000 között megyei technika szaktanácsadó, országos szakértő volt.

alt
Györök Attiláné 1983-ban kezdte munkáját a jelenlegi – akkor még Sallai Általános Iskola volt - munkahelyén a Bp. XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskolában. Először a Budapesti Tanítóképző Főiskola tanítói szakát végezte el, technika szakkollégiummal. 2007-ben elvégezte az Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem Természettudományi Karán a technika tanár szakot. 2013.szeptember 1. óta a Budapest XIII. kerület technikatanárok munkaközösségének vezetője. Sikeresen vett részt tanítványaival kerületi, fővárosi versenyeken. 2013-ban bekerült az országos  életvitel verseny döntőjébe, amelyet megnyert a csapatával. 2014-ben lelkesen vállalta a verseny megszervezését, majd ugyanebben az évben lebonyolította a Technikatanárok Országos Egyesületének konferenciáját. alt

dr Hegyi Sándor 1975-ben szerzett matematika-műszaki szakos tanári oklevelet a Pécsi Tanárképző Főiskolán. Három év közoktatási tanári munka után a Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Karán tanársegéd, majd 1982-től a Technika Tanszék egyetemi adjunktusa, tanszékvezető helyettese, majd tanszékvezetője lett 2015-ben történt nyugdíjba vonulásáig. Oktató munkájában fő szerepet kapott az űrtan, a robottan és a számítógéppel támogatott technológiák oktatása. A technika szakos tanárok felkészítésében a technológiai korszakváltásra – kiemelve a környezettudományt és az űrtevékenységeket – fordította a legnagyobb hangsúlyt. Tanárként egyetemi jegyzetek szerzője és lektora volt. Hazai publikációi mellett Európában, Japánban, és az Amerikai Egyesült Államokban fogadták el a XXI. századi oktatás érdekes és fontos tananyagaira tett – szerzőtársaival együtt – megfogalmazott javaslatait.  (Hunveyor-Husar-modellrendszer) http://adsabs.harvard.edu/

Tudományos tagságai: MTA köztestületi tag, MTA Geonómiai és Planetológiai Albizottságának tagja, MTA PAB Gép- és Villamossági, Matematikai és Informatikai, Pedagógiai Munkabizottsági tag, TKTE tagság, Magyar Asztronautikai Társaság tag, Paderborni (német) és USC (amerikai) egyetemi kapcsolatok.

Szakmai elismerések: A Technikai Nevelésért Emlékplakett (2015) szakmai megismerést megelőzte az Emlékérem Tantárgypedagógiai Szekció, Pro Scientia díjas hallgató felkészítéséért, OTDT-1993, Juhász Nagy Pál Emlékérem – Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, 2000, A Magyar Asztronautikai Társaságért Oklevél, MAMT, 2006, Magyar Örökség Díj – A Magyar Űrkutatók Közösségének tagjaként, Magyarországért Alapítvány, 2010.

alt

Jobbágy Miklósné A dunaújvárosi Műszaki Főiskolán lett műszaki tanár és szakoktató 2001-ben. 2003-ban közoktatási vezető, majd oktatásinformatikusi tanulmányok következtek. Az új köznevelési rendszer tanári előmeneteli rendszerében lett szaktanácsadó és mesterpedagógus. Pályáját rendkívül sok képzés és továbbképzés is jellemzi – köztük olyanok, mint a tehetséggondozás, a szaktárgyi fejlesztések, informatika és interaktív pedagógia, egészségfejlesztés, erkölcstan és kommunikáció, …

Szakmai tudását négyévnyi oktatói munka is erősíti, melyet az Érdi Koós Károly Szakképző iskolában folytatott 1994-98 között. A tanárnő a TOE tagja és rendszeres konferencia résztvevő, alapító tagja a Nemzeti Pedagóguskar Technika, életvitel tagozatának. Itt az NPK-ban a szaktanácsadói tagozat elnöke. Tantárgygondozó szaktanácsadó Technika, életvitel és gyakorlat tantárgyból.

alt

 

2016                                                                                                                                    Vissza

  

Csóti Ferenc Budapesti Műszaki Egyetemen és az ELTE Természettudományi Karán tanult. Műszaki pályáját oktató nevelő munka is kísérte. Ezekkel a szakmai alapokkal került az Országos Pedagógiai Intézet Szakképzési Igazgatóságára, ahol közlekedéspedagógiával kezdett foglalkozni. A közekedési tárcánál 1982-től 2015-ig dolgozott, és több mint három évtizedes szakmai munkásságát a magyar köznevelési rendszer minden szintjén a közlekedésre nevelés támogatása, műveltségtartalmának és eszközrendszerének kidolgozása jellemezte. Példaértékű versenyrendszerének működtetése pedig sok ezer diáknak jelentett versenyélményt, tanulási tapasztalatot és a közlekedésben való részvételnek értő  és felelős magatartását. alt
Lukácsi István tanár úr a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán szerzett műszaki oktatói végzettséget. A VIII. kerületi technika tanárok munkaközösségének vezetője, továbbképzések aktív résztvevője, tantárgyának elhivatott képviselője. Rendszeresen rendez versenyeket, tart bemutató órákat, előadásokat. Tanítványai eredményesen szerepeltek szaktárgyi versenyek kerületi , fővárosi fordulóin és országos döntőiben is. Szakmai munkájának elismerését a Vajda Díj 2009., a Józsefvárosi Gyermekekért Díj 2010., és a Németh László Díj 2014. is bizonyítja. Szakmai Egyesületünk sokat köszönhet a tanár úr közösségépítő személyiségének. alt
Erlich József 1988-ban a  Pollack Mihály Műszaki Főiskola, faipari műszaki oktató szakképesítés, majd technikatanári oklevél követte 1994-ben (Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola). 2000-ben a BME-en szerzett közoktatásvezetői pedagógus szakvizsgát. Életpályája elején több mint öt évet szakemberként töltött egy faipari vállalatnál, míg tanári pályája 1983-ban indult. Technikatanári hivatásában több intézményben, általános iskolában is és gimnáziumban is tanított, nevelt. 2011-ig közel húsz éven át volt a XIII. kerület Központi Műhelyének vezetője. Nevét a volt Nemzeti Tankönyvkiadó, jelenleg is használt felső tagozatos technika tankönyvcsaládjának alkotó szerzőjeként is ismeri tanártársadalmunk. alt
dr Bérczi Szaniszló fizikus, csillagász, planetológus. Az ELTE TTK-n szerzett fizikus-csillagász oklevelet (1975), majd matematikából doktorált (1987),  1995-ben a földtudomány kandidátusa. 40 éve tanít az ELTE TTK-n. Korábban a Csillagászati Tanszéken (1975–1978), majd az Általános Technika Tanszék oktatója, 2000-től pedig a Fizikai Intézet docense, az Anyagfizikai Tanszéken immáron több éve nyugállományban, önkéntes tanárként dolgozik. A planetológiában, kozmikus és földi anyagvizsgálatokban, a szimmetria témakörben, valamint az eurázsiai műveltségek fejlődésének témakörében végez kutatásokat. Űrkutató csoportjával szervezi a Hunveyor-Husar gyakorló űrszonda modellek építését. A Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesületének az elnöke. Oktatási tevékenységét öt egyetemi jegyzet és tankönyv kísérte. A Technika szakos tanárképzésben generációk tanulhatták tőle az anyagtechnológia szépségét és fontosságát, azt a rendszerben közvetített tudást, mely egy technológiai korszakváltást alapozott meg napjainkra. alt

 

                                                                                                                                                           Vissza

2017

 

 Spieglerné Simola Mária Pedagóguspályáját 1977-ben kezdte jelenlegi iskolájában, a Szombathelyi Derkovits Gyula Általános Iskolában. Ekkor végzett a Szombathelyi Tanárképző Főiskolán, matematika – orosz szakon. Az iskola, a lakótelep első, lakótelepi iskolája volt a városban, magas tanulólétszámmal. 1987-ben lett technika szakos tanár is, és a Tanárképző Főiskola technika szakos hallgatóinak szakvezetője. A kezdetektől a TOE tagja, szakmai konferenciák és szaktárgyi versenyek rendezője, 1998-tól szaktanácsadó, két akkreditált tanfolyam kidolgozója, valamint részt vett a NAT 2000 programban. Jelenleg informatikát és matematikát tanít. 2004-ben részt vett szakmai mérőlapok fejlesztésében az életvitel tantárgy A és B változatához.

 

    alt           

 Székely Ottóné  1980-ban szerzett biológia - mezőgazdasági ismeretek és gyakorlatok szakos tanári diplomát. 1979-től - lassan negyven éve - tanít iskolájában, a Bükkábrányi Arany János Általános Iskolában. Közel egy évtizedig tanítóként, majd azóta szaktanárként is tanít. 1987-ben nagy lelkesedéssel kezdte el szaktárgyainak tanítását. 1997-ben kezdett el tehetséges gyermekeket szaktárgyi versenyekre készíteni. Eddig összesen 14 alkalommal szoríthatott versenyző tanítványaiért a versenyek országos döntőiben. Munkája elismeréséül 2007-ben a mezőkövesdi Többcélú Kistérségi Társulástól megkapta „Az év tanítója” címet. 2010-ben iskolája Pedagógiai díj-ban részesítette.

alt

 Baráth Béla 1983-ban lett fizika – technika szakos tanár a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. Városi ösztöndíjasként jelenlegi iskolájában, a Szandaszőlősi Általános Iskolában kezdett tanítani és itt szolgál ma is. Kezdetektől fogva felkészíti tanítványait a tantárgyi versenyekre, illetve megyei versenyeket szervez, lebonyolít. Az utóbbi 15 évben a közlekedésre nevelés területen is oktatta diákjait. Tanítványai rendre a területi – megyei élmezőnyben végeznek. 1998-tól oktatásinformatikusként kezdte meg az informatika tárgy oktatását. 1992 – 2017 között munkaközösség vezetőként a fizika – technika – kémia – informatika, a környezetismeret – biológia – földrajz tantárgyak szakmai felelőse.    

 alt

 Hám László A gyöngyösi Vak Bottyán János Ipari Szakközépiskolában lett mechanikai műszerész 1966-ban, majd az Egri Tanárképző Főiskolán végzett 1970-ben matematika - műszaki ismeretek és gyakorlatok szakon. Első munkahelye a gyöngyösi 6. számú Általános Iskola volt, ahol kezdettől fogva azon dolgozott, hogy diákjait az alkotás örömeivel ismertesse meg.  A matematika mellett főleg gyakorlati foglalkozást tanított. 1972-től Gyöngyös város szakmai munkaközösség vezetője. Tanítványai 1973-tól a megyei és országos versenyeken szép eredményeket értek el. Pályájának végig része volt a modellfejlesztés, az audio-vizuális területen is készített szemléltető anyagcsomagot tanártársai számára. Részt vett az OPI által szervezett taneszköz kísérletekben, a 7. osztályos géptan, valamint az 5. osztályos terepasztal alapkészlet kifejlesztésében. Az 1977-es hetedik osztályos tankönyvét, melyet Pataki Miklóssal írtak a 80-as évek végéig használták az általános iskolákban. Közel másfél évtizedig vezette Gyöngyös város Központi Műhelyét, majd koordinálta ennek Heves megyei szervezeteit és lett a technika tantárgy szakértője. A TOE alapító tagja. 1997 tavaszától saját vállalkozása végzi a technikatantárgy anyag és eszközellátását, sokan a tanár urat ennek kapcsán is ismerhetik.

 alt

 

 Velner András Általános iskolát szülőfalujában Iregszemcsén, gimnáziumot Dombóváron végzett. Matematika és technika szakos tanári diplomát a Pécsi Egyetemen kapott 1985-ben. Több mint 30 éve tanít a Kaposvári Egyetem Pedagógiai karán ill. valamikori jogelődjén a Kaposvári Tanítóképző Főiskolán.  A technikai nevelés és a magyar műszaki kultúra, ill. technikatörténet tárgyában közel 50 cikke jelent meg szakmai folyóiratokban, konferencia - kiadványokban. Társszerzője volt 1993-ban egy Közlekedésre neveléssel foglalkozó tanári kézikönyvnek. 2008-ban az Elektra Kiadó jelentette meg Jedlik Ányos című munkáját. Sok éve tankönyv értékelője és bírálója a hazai tankönyvpiacnak az OM – EMMI megbízásából, közel húsz tankönyvet értékelt. Több kiadó tudományos, szakmai és tantárgy-pedagógiai lektora, több tankönyvcsalád lektorálását végezte. Szaktanácsadóként és érettségi elnökként is már több mint két évtizede dolgozik. Tagja több szakmai társaságnak, tanáregyesületnek. Elnöki felkérésre a Somogyi Tudósklub és a Pécsi Akadémiai Bizottság Tudománytörténeti és Technikatörténeti Munkabizottságának titkára, és 2007-től a Technikatanárok Országos Egyesületének elnöke szakmai közössége bizalmából.

alt

 

                                                                                                                                                              Vissza

2018

  

Grunda Péterné 1960. február 7-én született a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Ajak településen. A Kisvárdai Közgazdasági Szakközépiskola után Nyíregyházán a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán 1981-ben szerzett tanítói oklevelet, majd ugyanitt 1990-ben végzett technika tanár szakon. Azóta tanítja a technika tantárgyat, de sokévnyi osztályfőnöki munka mellett alsóban matematikát, testnevelést és környezetismeretet is tanít. Közel két évtizeden keresztül az általa vezetett gyakorlókert is a technikai nevelés része volt. Számos versenyen teljesítettek kimagasló eredménnyel diákjai, volt első és negyedik helyezettje az Országos Herman Ottó Környezetismeret Versenyen. Két diákja is volt országos első közlekedésismereti versenyen, különdíjas is, és első helyezett is lett csapata az Apáczai Kiadó által szervezett komplex tanulmányi versenynek. Elhivatott technika szaktanári munkájának lassan negyvenedik tanévét kezdi. alt

Győrffyné Tóth Ildikó 1981-ben a Pécsi Tanárképző Főiskolán kapott matematika-technika szakos tanári oklevelet. Pályáját a Kaposvári Tanítóképző Főiskola Gyakorló Általános Iskolájában kezdte, majd 1986-tól tanít matematikát és technikát jelenlegi általános iskolájában, a Kinizsi Lakótelepi Tagiskolában. Közlekedési szakreferensként az 1990-es években kezdte meg iskolájában a gyermekek felkészítését a kerékpáros közlekedési ismeretek versenyekre. Tanítványai a megyei és országos döntőben is szépen szerepeltek. A lakótelepi környezetben nevelkedő gyermekek körében különösen fontosnak és hasznosnak tartja a technika, életviteli, háztartástani gyakorlati ismeretek átadását. Ezt a nevelési területet nem csak tanórákon, de szakkörökön, témaheteken is szervezi. Diákjaival az ezredforduló óta rendszeres résztvevője a megyei technika, illetve az életvitel és gyakorlati ismeretek versenynek. A kiemelkedő felkészültséggel számos alkalommal jutottak az országos döntőbe mindkét versenyen. Csapata volt a 2019-es kaposvári megyei döntőnek a győztese.

alt
Dr Cech Vilmos 1936-ban született Budapesten. 1956-ban érettségizett a Fazekas Mihály Gimnáziumban. Azokat az évtizedeket jellemző módon, 1959-ig esztergályos szakmunkás lehetett, a Gamma Optikai Művekben, de 1964-től már fejlesztő mérnök a Mechanikai Mérőműszerek Gyárában. Ekkor végzett a Nehézipari Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Karán. A következő két évtizedet mérnökként, majd műszaki vezetőként dolgozza végig az MTA Műszerügyi és Méréstechnikai Szolgálat Országos Kutatófilm Központjában. 1984-ől nyugállományba vonulásáig az ELTE TTK Általános Technika Tanszékének tanára volt. Technika tanárgenerációk ismerhették meg tanár úr előadásain az anyagtechnológia és a technikatörténet lebilincselő részleteit. Gyakorlati és elméleti szakemberként kuriózum, de rendkívüli eredményeket ért el különleges optikai rendszerek építésében, a nagysebességű képi rögzítés méréstechnikájában és számítógépes értékelésében. Számos kitüntetése között szerepel a Pedagógus Szolgálati Emlékérem (2005.), a Dr Kiss Lajos Plakett (2006. - Miskolci Gépipari Tudományos Egyesület) és a „Magyar Hadisírgondozásért” (2011. - Honvédelmi Miniszter).  alt

Karl Winkler 1949. december 1-jén Grillenhöfe-ben született, Ausztriában. 1970-ben érettségizett Wieselburg-ban, a Franzisko Josephinum Mezőgazdasági Középiskolában. 1973-ban Krems-ben a Tanárképző Főiskolán kapott tanítói oklevelet, majd 1978-ban a Badeni Tanárképzőn lett technika, rajz és környezetismeret tanár. Szaktanárként tapasztalta, hogy milyen nehéz a technika tanítás tárgyi feltételeit megteremteni. Közel tízévi szaktanári munka után, 1981-ben alapította a Winkler Schulbedarf céget, mely az iskolai és óvodai barkácsoláshoz, technika órákhoz biztosít építőcsomagokat, anyagokat, eszközöket. A ma már 100 munkatársat foglalkoztató cég credoja azóta sem változott: minden a kreativitás, a kézművesség és a gyermekek alkotásvágyának ösztönzése körül forog. Az ezredfordulóig szaktanárként is dolgozott, a cég magyarországi vállalatát 2004-ben alapította. Közéleti tevékenységében két évtizeden keresztül vezette a Karlstetteni Katolikus Képzési Központot. A Sankpölteni egyházmegyétől Hippolyt Érdem arany kitüntetését kapta, Karlstetten város díszpolgára.

alt
 

 

                                                                                                                                                            Vissza

2019

 

 
porn