Címlap A Technikai nevelésért
Banner
 

Megnyert pályázataink

 NTP-TV-15-0094 Életvitel

                            Technika

A Technikai Nevelésért PDF Nyomtat Email

A Technikatanárok Országos Egyesülete által adományozható emlékplakett alapítása

(Megjelent az Oktatási Közlöny 2003/22. számában a 3400. oldalon)

A Technikatanárok Országos Egyesülete (továbbiakban: TOE) Elnöksége az egyesület 2003. évi közgyűlésén (Szeged, 2003. április 13.) előterjesztette a címben szereplő emlékplakett alapításáról szóló határozati javaslatát, melyet a közgyűlés egyhangúlag elfogadott.

Az emlékplakett elnevezése:

„A technikai nevelésért” emlékplakett.

Adományozható azoknak a személyeknek és közösségeknek, akik kiemelkedő eredményt értek el a technikai nevelés valamely területén a korszerű tudás átadásában, a módszerek kidolgozásában, a tehetség-gondozásban, a technika szakos tanárképzésben és továbbképzésben, a taneszközök és ismerethordozók fejlesztésében, a technikai ismeretek népszerűsítésében.

„A technikai nevelésért” emlékplakett adományozására javaslatot tehet bármely személy és közösség, és javaslatát írásban eljuttatja a TOE Elnökségéhez. A javaslat megküldésének nincs kötött határideje.

Az emlékplakett adományozásáról a TOE Elnöksége többségi szavazással dönt. Évente maximum 4 emlékplakett átadására kerül sor az éves közgyűlésen, ünnepélyes keretek között. Amennyiben a kitüntetett személy a közgyűlésen nem tud megjelenni, úgy az elnökség egy tagja az illető munkahelyén (lakóhelyén) adja át az emlékplakettet.

Az emlékplaketthez díszes emléklap is kapcsolódik, melyet az elnökség részéről az elnök és a titkár ír alá, s ellátja az egyesület hivatalos bélyegzőjével.

A TOE elnöksége a kitüntetett munkáltatóját előzetesen megkeresi, kérve a kitüntetett jutalmazását.

Az emlékplakett felirata: A technikai nevelésért, Technikatanárok Országos Egyesülete. Az emléklap felirata: A Technikatanárok Országos Egyesülete ……………………………….. – nak A technikai nevelésért emlékplakettet adományozza a technikai nevelés területén kifejtett kiemelkedő munkájáért. Dátum, aláírás, bélyegző.

           Sulák Istvánné                                Kesztyűsné dr. Dobos Katalin

         igazgatóhelyettes                             tanszékvezető főiskolai docens

              TOE-titkár                                                   TOE-elnök

 
 

Látogatóink

Jelenleg 64 vendég olvas minket

Képek a galériából

No images

Statisztika

Tagok : 2967
Tartalom : 64
Linkek : 54
Tartalom megtekintés találat : 181349