Banner
 

Megnyert pályázataink

 NTP-TV-15-0094 Életvitel

                            Technika

Konferenciák PDF Nyomtat Email

TOE konferenciák

 A Technikatanárok Országos Egyesülete elnöksége mindig különös gonddal szervezte meg, aktív tagjai segítségével és részvételével, a küldöttgyűlésekhez kapcsolódó tapasztalatcserét, továbbképzést is jelentő konferenciákat.
1995-ben, majd 1997-ben került megrendezésre a TOE konferencia, és Szolnok látta vendégül a technika oktatás ügyéért elhivatottságot érző tanárokat. A közoktatásban bekövetkező változások azonban szükségessé tették, hogy évi rendszerességgel kerüljenek megrendezésre a tapasztalatcserék mindig az aktualitások jegyében.
1998-ban Ajkán elsősorban „Az életvitel és gyakorlati ismeretek” műveltségterület tanításának alapkérdései, a módszertani ajánlások, a probléma megoldó gondolkodás fejlesztésének lehetőségei és ezek megvitatása került előtérbe.
1999-ben Szolnokon a közoktatás jövője, a gazdaság – technika – oktatás az európai kihívások tükrében, a minőségbiztosítás, a kommunikáció – tömegkommunikáció – informatika, valamint a közlekedésre nevelés kérdése kapott hangsúlyt a mindennapi oktatási feladatok megvitatása mellett.
2000-ben Szombathelyen a „Múltra alapozott jövő a magyar technikai kultúrában” témájú tudományos tanácskozásra került sor, ahol a kerettanterv megvitatása, a plenáris és szekció előadások mellett a bécsi Technika Múzeumot is megtekintettük.
2001-ben ismét Szolnokon tartottuk meg konferenciánkat „A jövő kihívásai a technika és életvitel tanításában” címmel. Az előadók a fenntarthatóság pedagógiai lehetőségeit vizsgálták a technika tantárgy hazai és európai vonatkozásában. A szekcióülések oktatásmetodikával, modellezéssel, a technikatanítás hatékonyságával, az alkalmazható tudás megszerzésével foglalkoztak több téma mellett.
2002-ben Tiszaújvárosban „A fenntartható fejlődés útján (természet – ember – energia)” címmel rendezett konferencián a plenáris előadások mellett Mezőkövesd nevezetességeivel, a Mezőgazdasági Gépmúzeummal is megismerkedhettek az érdeklődők, valamint műhelyfoglalkozásokon vehettek részt.
2003-ban Szegeden „Technika – életvitel oktatása az uniós csatlakozás kihívásainak tükrében” című tanácskozásunkon a Technika tantárgy fontosságának, a képzésben rejlő lehetőségeknek a hangsúlyozása mellett az Unió történetéről, az ökológiai gazdálkodásról, a modellezésről, az integrált oktatásról, a tanárképzés helyzetéről és sok egyéb kapcsolódó témáról hallhattak előadást a résztvevők. A gyakorlati bemutatók mellett Ópusztaszerre is ellátogattak a kollégák.
2004-ben Zalaegerszegen „Az anyag – a technika jövője” gondolatkör mellett az anyagtudomány fejlődésének hatása az otthon technikájára, anyagvizsgálati és felhasználói módszerek, nanotechnológia, az oktatásfejlesztés stratégiája, stb. előadások mellett a grazi vásár megtekintése is helyet kapott. A tanácskozás megnyitó ünnepségén került először átadásra a „Technikai nevelésért” emlékplakett.
2005-ben az „Ésszel és kézzel” című X. jubileumi konferencia megrendezésére Győr vállalkozott. A programban a bősi vízerőmű megtekintése, gyakorlati bemutatók, az elmélet és a gyakorlat egységét, a technikai nevelés szükségességét és lehetőségeit, a világgazdaság kultúrtörténetének alapjait, a modern technikát és a technikai műveltséget taglaló előadásokat hallhattunk.
2006-ban Kaposvár ad otthont a küldöttgyűléssel együtt tartott tanácskozásnak (felelős rendező: Velner András).
A konferenciák megszervezése a rendezőknek igen sok munkát jelentett, hiszen a programok mellett gyakran az anyagi támogatók keresése is sok–sok utánajárást igényelt. Az előadásokról összefoglaló kötetek is jelentek meg, így az érdeklődők is olvashattak az elhangzottakról.
A konferenciák felelős rendezői voltak: Sulák Istvánné és Pap Miklósné (Szolnok), Vesztróczy László (Ajka), Kővári Istvánné (Szombathely), Tóth Sándor (Tiszújváros), Kesztyűsné dr. Dobos Katalin (Szeged), Pintér Györgyike (Zalaegerszeg), Vas Lászlóné (Győr). Ezúton is köszönjük a szervezők és a névtelenség homályába merülő segítő társak önzetlen munkáját, hiszen nélkülük ezek a rendezvények nem lehettek volna ilyen sikeresek.
Reméljük, hogy az elkövetkező években is mindig lesznek olyan elkötelezett kollégák, akik sikeresen viszik tovább a stafétabotot és vállalják a soron következő konferenciák rendezését, iskolájuk munkájának és városuk nevezetességeinek bemutatását.
 
Kesztyűsné dr. Dobos Katalin
 
 

Látogatóink

Jelenleg 21 vendég olvas minket

Képek a galériából

Statisztika

Tagok : 2968
Tartalom : 64
Linkek : 54
Tartalom megtekintés találat : 186538